Põllumajandus-plastijäätmete tagasivõtmine

Põllumajandusplast on põllumajanduses kasutatav silopallikile, silokattekile, kiletunnel, kattevõrk ja plastnöör.Põllumajandusplasti tootja on isik, kes valmistab või veab majandus- või kutsetegevuse korras Eestisse sisse põllumajandusplasti. Alates 1. jaanuarist 2013 on põllumajandusplasti tootja kohustatud tagasi võtma või korraldama enda poolt turule lastud põllumajandusplasti tagasivõtmise ja taaskasutamise. Tootja ei ole kohustatud siiski tagasi võtma põllumajandusplastijäätmeid rohkem kui on …

Põllumajandusplasti kasutajate teavitamine

Tagasivõtusüsteemi oluline osa on põllumajandusplasti kasutajate (juriidiliste või füüsiliste isikute) teavitamine, et tõsta kasutajate keskkonnateadlikkust ning tagada selle läbi tõhusam põllumajandusplastijäätmete kogumine. Alates 1. jaanuarist 2013 peavad olema kõigis põllumajandusplasti müügikohtades üleval teated, kuhu saab põllumajandusplastijäätmeid tagastada (asukohad ja telefoninumbrid, kust on võimalik saada asjakohast infot). Teated peavad asuma kõigile nähtaval kohal, piisavalt suure kirjaga …