Vingugaas on nähtamatu ja lõhnatu gaas, mida suudab tuvastada ainult vinguandur. Liigne vingugaas on ohtlik tervisele ning halvematel juhtudel lausa eluohtlik. Et seda kõike ära hoida, tuleks paigaldada kodudesse vingugaasiandur.
Alates 1.jaanuarist 2022 on vinguandur kohustuslik kõikides tahkeküttega majapidamistes, olgu selleks pliit, ahi, kamin või saunakeris.
Ära unusta, et lisaks oma igapäevastele eluruumidele peaksid üle vaatama ka oma maakodu ja suvila.
Kindlasti teavita sel teemal ka oma naabreid ja vanemaid ning aita neil seda paigaldada.  

 

Miks on vaja vinguandurit?

Vingugaas tekib küttematerjali mitte täielikul põlemisel, mis on tingitud õhu kehvast ligipääsust põlemistsooni. Vingugaasiandurid reageerivad vingugaasisisaldusele õhus ning on vajalikud ruumides, kus on ahjud või kaminad. Siibri liiga varajasel sulgemisel võib tuppa tungida mürgine vingugaas.

Andurid annavad alarmi, kui vingugaasi kontsentratsioon ruumis on olnud üle 30 ppm-i kaks minutit, või kui vingugaasi kontsentratsioon on 200 ppm või enam. Alarm lõpeb, kui vingugaasi kontsentratsioon langeb alla 30 ppm-i.

 

Kuidas mõjub vingugaas inimesele?

Mürgine vingugaas tekitab inimesele peavalu, iiveldust, oksendamise ja väsimus tunnet.
Raskemal juhul on tugev peavalu, unisus, pulss tõuseb ja tekivad krambid.
Väga suure vingugaasi leviku korral võib tekkida teadvuse kadu, seiskub hingamine ja süda lakkab löömast.

Osad vinguandurit näitavad täpsemalt, milline on vingugaasi kogus õhus:

 • 20 ppm – Maksimaalne sisaldus õhus, mis on lubatud 8 tunni jooksul
 • 200ppm- viibides keskonnas 2-3 tundi, esineb kerge peavalu ja väsimus. Pikemalt viibides on eluohtlik.
 • 400ppm- viibides keskonnas 1-2 tundi esineb tugev peavalu ja väsimus. Eluohtlik alates 3. tunnist
 • 800ppm-viibides keskonnas 45 minutit, esinevad pearinglus,iiveldus ja krambid. Surm saabub 1 tunni jooksul.

 

Milline vinguandur valida?

Enne, kui vingugaasiandurit ostma hakkad, mõtle läbi, millisesse ruumi sa soovid selle panna.Kui soovid panna vannituppa peab olema vinguanduril vähemalt IP 44 (IP 44 tähis näitab kas toode on pritsme- ja niiskuskindel ja kui suurel määral see seadet kaitseb) Vannituppa on vinguandurit tarvis siis kui seal asub gaasiküttega veeboiler.

Valida saab ka ekraaniga ja ekraanita andurite vahel.
Ekraaniga vinguanduri eeliseks on võimalus vaadata kui suur hetkel vingugaasi kontsentratsioon.

Samuti on olemas erinevate toitesüsteemidega andureid (patarei või aku).
Patareiga vinguanduri eluaeg on lühem ning akuga vinguandur kestab kauem.
Vingu anduri töötamist tuleks mõlemal juhul kontrollida kindlasti korra kuus. 

Jälgi ka, et andurile oleks märgitud järgmine info:

 • CE-märgis – see märgistus on tootja või importija antud garantii, et toode vastab kõikidele olulistele töötervishoiu- ja tööohutusnõuetele
 • tootja andmed
 • avastatava gaasi tüüp koos seadme nimetuse ja mudeliga
 • standardi number, aparaadi tüüp (A või B)
 • seerianumber (või tootmiskuupäev)
 • nimipinge/sagedus/võimsus (kui võrgutoide)
 • patareide tüüp (kui patareitoide)
 • seadme soovituslik maksimaalne eluiga
 • hoiatus „Enne paigaldamist ja kasutamist tutvu hoolikalt kasutusjuhistega“

 

Kuhu paigaldada vinguandur?

Vingugaasiandurile sobivaim koht sõltub mitmest asjaolust: küttekoldest, ruumide planeeringust, ventilatsioonisüsteemide asukohast jne.
Vingugaasiandur on mõeldud kasutamiseks ühes ruumis, kuna seade näitab vaid anduri juures levivat CO taset. Kui vingugaasi võib tekkida teisteski ruumides, tuleks ka sinna andurid paigaldada.
Vingugaasiandur tuleks paigaldada lisaks gaasiseadmetega eluruumidele ka muudesse eluruumidesse, kus on küttekoldeid (nt pliidid, ahjud, kaminad), kuna neist võib põlemise käigus eralduda vingugaasi. 

Kogenud spetsialistid soovitavad paigaldada anduri n-ö hingamiskõrgusele ehk elutoas tasemele, kus on inimese nägu diivanil istudes, magamistoas umbes padjakõrgusele.
Kindlasti jälgi vinguanduriga kaasas olevat paigaldamisjuhendit. 

Kuhu ei tohiks paigaldada vingugaasiandurit:

 • Kraanikausi või pliidi kõrvale
 • Kardinate või mööbli taha
 • kohta kus temperatuur langeb alla 10°C või üle 40°C 
 • kohta kus andur võib saada vigastada
 • kohta kus on tolmune
 • hoonest välja
 • kappi või sahtlisse

Valesti paigaldatud vinguandur võib anda vale häireid või reaalse ohu korral mitte töötada.

Kui sa ei tea kuhu täpsemalt võiks oma suitsuanduri ja vinguanduri paigaldada siis päästeamet käib kodudes läbi viimas tasuta nõustamist, et muuta kodu tuleohutuks. Helista 1247 ja lepi kokku aeg nõustamiseks. Uuri lähemalt siit.

Kuidas testida vinguandurit?

Vinguanduri korrasolekut tuleb testida kord kuus vajutades test nuppu. Piiksuv signaal kinnitab, et seade on töökorras.
Vinguandurit tuleb puhastada regulaarselt tolmust, selleks võib kasutada niisket lappi.

Patareiga töötav andur annab patarei tühjenemisel märku regulaarse katkendliku helisignaaliga või infoga näidikul. Sellisel juhul tuleks esimesel võimalusel patarei välja vahetada.

Akuga vinguanduritel on peal kirjas töötamisaeg, enamasti on selleks 7 või 10 aastat. Pärast seda tuleks seade välja vahetada uue vastu.

 

Pea meeles, et vinguandur ei asenda suitsuandurit ega vastupidi!

Olgu vastav andur eluruumides kohustuslik või mitte, pea silmas, et andurid ei täida laes või seinal rolli vaid võimuorganite ees.
Need andurid on loodud kaitsma sind ja sinu pere, sinu vara ning tervist.