MEIST

OÜ Alve peamisteks tegevusvaldkondadeks on tööstus- ja põllumajandustarvikute jae- ja hulgimüük, tulekustutusvahendite hooldus ja kontroll ning transporditeenuse osutamine. OÜ Alve asutati aastal 1992. Selle aja jooksul on laienemisvajaduse tõttu kolm korda asukohta vahetatud ning lisaks Pärnu ladudele renditakse laopinda ka Tallinnas. Töötajaid on ettevõttes 17.

OÜ Alve eesmärgiks on rahuldada nii suurte tööstus- ja põllumajandustootjatest klientide kui ka eratarbijate vajadusi, pakkudes kõrgekvaliteedilisi põllumajandus- ja tööstustarvikuid ning sellega seonduvaid teenuseid, kasutades professionaalse, pühendunud ja kiirestireageeriva meeskonna abi.

OÜ Alve näol on tegemist stabiilselt areneva, muudatustele avatud ja pikaajaliste traditsioonidega ettevõttega, mille põhiväärtuseks on hea maine ja usaldusväärsus koostööpartnerite silmis, kvaliteetsed kaubad ja teenused ning piisavad kogemused oma tegevusharus töötamiseks. Ettevõtte peamisteks väärtusteks ja ühtlasi prioriteetideks on usaldusväärsus, ausus ja kohusetundlikkus kõigis oma tegemistes.