Ferex OÜ peamisteks tegevusvaldkondadeks on tööstus- ja põllumajandustarvikute jae- ja hulgimüük, tulekustutusvahendite hooldus ja kontroll. Alve pood tegutseb juba aastast 1992.

Ferex OÜ eesmärgiks on rahuldada nii suurte tööstus- ja põllumajandustootjatest klientide kui ka eratarbijate vajadusi, pakkudes kvaliteetseid põllumajandus- ja tööstustarvikuid ning sellega seonduvaid teenuseid, kasutades professionaalse, pühendunud meeskonna abi.

Ferex OÜ näol on tegemist areneva, muudatustele avatud ettevõttega, mille põhiväärtuseks on hea maine ja usaldusväärsus koostööpartnerite silmis, kvaliteetsed kaubad ja teenused ning piisavad kogemused oma tegevusharus töötamiseks. Ettevõtte peamisteks väärtusteks on usaldusväärsus, ausus ja kohusetundlikkus oma tegemistes.

Juhul, kui peaksid tabama meie tegevuses miskit ebatavalist või ebameeldivat, siis palun anna sellest kindlasti teada meiliaadressil [email protected], sest kriitika on ainus edasiviiv jõud meie teenuse paremaks muutmisel.
Igasugune adekvaatne kriitika on meie poolt kõrgelt hinnatud tagasiside!