Zingasolv 1l

15.25

Laost otsas

Aromaatseid süsivesinikke sisaldav lahusti ZINGASOLV, pealisvärvide ja kruntide lahjendamiseks, pindade ja töövahendite puhastamiseks.

Zingasolv on valmistatud vastavalt kõrgeimatele standarditele.
See ei sisalda tuvastatavaid koguseid polütsüklilisi aromaatsed ühendid, raskmetalle ega klooritud ühendeid.

Zingasolv on C9-C10 aromaatne süsivesiniklahusti, mis on toodetud kõrgeimate standardite järgi.
See ei sisalda üle lubatud määra polütsüklilisi aromaatseid-, raskemetall- ega klooriühendeid.

Koostis: Toortusbensiin (nafta), kerge aromaatne. EÜ 918-668-5.

Kasutamine: Zingasolv on mõeldud ZINGA ja teiste Zingametall toodete lahustamiseks.
ZINGA lahjendamiseks lisada ettenähtud kogus (kogused on ette antud protsendina kaalust) kaalule asetatud ZINGA anumasse.
Enne pealekandmist hoolikalt läbi segada.

Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust ja lõhenemist.
Tuleohtlik vedelik ja aur. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
Võib põhjustada hingamisteede ärritust, uimasust ja peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega.
Hoida eemal lahtisest leegist/kuumusest/sädemetest/kuumenenud pindadest. Mitte suitsetada.
Kasutada ettevaatusabinõusid staatilise elektri tekkimise vältimiseks. Vältida gaasi/auru sissehingamist.
Allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole. Mitte kutsuda esile oksendamist.
Mahutit ja sisu käsitleda vastavalt siseriiklikult kehtestatud nõuetele.

Laost otsas

Tootekood: prv_ZINGA12001 Kategooriad: , , , ,

Kirjeldus

Zingasolv 1l

Aromaatseid süsivesinikke sisaldav lahusti

Zingasolv on spetsiaalselt valmistatud lahusti, mis on mõeldud pealisvärvide ja kruntide lahjendamiseks ning pindade ja töövahendite puhastamiseks. See on valmistatud vastavalt kõrgeimatele standarditele, tagades kvaliteetse ja tõhusa toote.

Koostis

Zingasolv sisaldab toortusbensiini (nafta), kerge aromaatne. EÜ 918-668-5.

Kasutamine

Zingasolv on spetsiaalselt mõeldud ZINGA ja teiste Zingametall toodete lahustamiseks. Selleks tuleb lisada ettenähtud kogus ZINGA anumasse, mis on kaalule asetatud. Enne pealekandmist tuleb hoolikalt läbi segada.

Ohutusjuhised

Zingasolv on tuleohtlik vedelik ja aur ning võib olla surmav, kui see satub allaneelamisel või hingamisteedesse. See võib põhjustada ka hingamisteede ärritust, uimasust ja peapööritust. Lisaks on see mürgine veeorganismidele pikaajalise toimega.

Zingasolvi kasutamisel tuleb järgida ettevaatusabinõusid, nagu hoida seda eemal lahtisest leegist, kuumusest, sädemetest ja kuumenenud pindadest. Suitsetamine on rangelt keelatud. Samuti tuleb vältida gaasi ja aurude sissehingamist.

Kokkupuutel nahaga võib tekkida kuivus ja lõ

Title

Go to Top