Vikatilukk ja võti vikatitera kinnitamiseks varre külge.