Siselohvita rehvide paikamiseks mõeldud komplekt.
Komplektis kõik vajalik rehvi paikamiseks – keermega naaskel, nõel, liim, ja paikamiseks vajalikud rasvanöörid. Naasklil ja nõelal mugavamaks kasutamiseks T-käepidemed.

1. Lokaliseerige väliskeha poolt tekitatud auk
2. Kontrollige, et rehvis oleks maksimaalselt 1bar rõhku.
3. Määrige keermega naasklile pakendis olev liim.
4. Puhastage rehvis olev auk keermega naaskli abil.
5. Pange nöör rehvinõela sisse, kuni see ulatub keskele. Nöör tuleks enne kokku määrida liimiga, juhul kui seda juba enne tehtud ei ole.
6. Viige nöör nõela abil augu sisse ning jätke mõned sentimeetrid ruumi.
7. Eemaldage aeglaselt nõel, pöörates seda 90 kraadi algasendi suhtes.
8. Seejärel tuleb väljaulatuv nöör ära lõigata/eemaldada nii, et rehvist ulatuks väla umbes 1mm nööri.
9. Lisage rõhku 2 barini, kontrollige võimalikke õhulekkeid.

Pakendis olev liim võib kasutamisel tekitada uimasust. Vältige sissehingamist. Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Meditsiinilise abi vajamise korral näidake liimi pakendit. Kasutage liimi vaid välistingimustes.
Liim võib põhjustada allergilise reaktsiooni. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.