Komplektis nupu korpus, nupp, potentsiomeetri pöördnupp, mikroskeem ja kaabli ühenduspistik