WC20 Tseeriumektroodid (halli värvusega ots) on

universaalsed ja sobivad keevitamiseks nii alalisvooluga

terasele ja roostevaba terasele kui ka vahelduvvooluga

alumiiniumi.