Kirjeldus

Saeketi õli Q WAY on mineraalõli saeketi ja saelehe määrimiseks.

Sisaldab spetsiaalmanuseid nakkuvuse, korrosioonikindluse ja koormustaluvuse tõstmiseks. Sobilik professionaalseks kasutamiseks. Kahjulik veeorganismidele

Allaneelamise korral: Võtta viivitamatult ühendust mürgistusteabekeskusega või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Hoida eemal kuumusest/ sädemetest/ lahtisest leegist/ kuumadest pindadest.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoida pakend tihedalt suletuna.

Sisu/mahuti kõrvaldada asukohajärgses eriomaste jäätmete kogumiskohas.