Kirjeldus

hermeetiliselt suletud kaanega, mida põrssad lahti ei saa
ovaalsed nurgad välistavad sööda raiskamise
sobib kuivsööda söötmiseks
lihtsasti söödaga täidetav
5 sektoriga
söödaaluse maht 2,6 liitrit
kolu maht 6 liitrit
kõrgus 32 cm
läbimõõt 27cm