Abivahend lõikamist vajavate plaatide õige mõõdu võtmiseks.