Ökonoomne ja koheselt kasutamiseks valmis lahendus õhutrassist võõrosakeste eemaldamiseks ja õhusurve reguleerimiseks. 1/2” sisendiga, poolautomaatse tühjendusklapiga, maksimaalselt 10 bar´isele õhusurvele.