Mõõteriist nurk- ja põkkõmbluste keeviste mõõtmiseks. Mõõtevahemik 0,01- 20 mm, mõõtetäpsus 0,01 mm.