Mig/Mag keevituse põleti

Sobib profesionaalseks kasutamiseks

150 AMP töötsükkel – 60%

Gaasiga jahutus

4 meetrine kaabel.