Penosil Painters’ Silicone ülevärvitavat hermeetikut saab pintsliga üle värvida vesialuseliste värvidega juba 1 tund pärast selle kasutamist. Painters’ Silicone võib vuugis venida kuni 100%, samal ajal pragunemata või naket kaotamata. See tagab vuugile korraliku väljanägemise. Nullilähedane kahanemine – värv ei pragune isegi hermeetikut koheselt ülevärvides.
Nakkub materjalidega:
Kipsplaat
Betoon
Krohv
Müüritis
Puit
Keraamilised plaadid
Klaas
Enamus metallid
Enamus plastid