Kirjeldus

Leotusvedelik liiklusvahendite leotuspesuks porist, õlist, rasvast ja soolast.

Kasutada enne käsi- või masinpesu. Pritsida vedelikku leotamist vajavatele pindadele. Lasta mõjuda 2-5 min ja loputada veega.

Seejärel pesta auto šampooniga. Soovitav on vahendit enne kasutamist loksutada. Kasutustemperatuur üle 0°C.

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa pakend või etikett. 

Hoida lastele kättesaamatus kohas

Kanda kaitsekindaid.

Nahale sattumise korral pesta rohke vee ja seebiga. 

 

Koostis: <5% alifaatsed süsivesinikud, <5% anioonsed ja mitteioonsed pindaktiivsed ained.