Muutub kiiresti puutekuivaks.
Kohe vihma- ja jääkindel.
Sobib bituumenmaterjalidele, leelistele ja metallidele.
Võib kasutada niisketel pindadel.
Sulamistemperatuur üle +100°C.
Ei muutu külmaga rabedaks.
Saab kasutada ka vertikaalsetes vuukides.
Vastupidav lahjendatud hapetele, leelistele, heitgaasidele ja ilmastiku mõjule.
Suure tõmbetugevusega.

Pinnad peavad olema puhtad rasvast, õlist, tolmust ja lahtistest osakestest.
Kaetav pind peab olema kuiv.
Mittepoorseid pindu tuleb puhastada lahustiga ja puhta, ebemevaba puuvillase lapiga.
Lahustijäägid tuleb enne aurustumist eemaldada puhta lapiga.
Tagage kõigis vuugitud kohtades piisav ventilatsioon.
Tardumise ajal vältige mustuse sattumist pinnale ja veenduge, et vuugi pealispinda ei mõjuta mehaaniline koormus.
Toote kasutustemperatuur +5°C kuni +30°C.