Jootevedelik üldiste jootetööde jaoks, näiteks küttesüsteemi ehitus, torustik jne. Raua, terase, messingi, vase, plii ja plekki pehmeks jootmiseks.