Kirjeldus

Pikaealine kasutusvalmis jahutusvedelik kaasaegsetele alumiiniumist ja teistest kergmetallidest valmistatud jahutussüsteemidele. Kasutusaeg jahutussüsteemis min.5 aastat. Kaitseb mootorit külmumise, ülekuumenemise, kavitatsiooni ja korrosiooni vastu. Segatav vanemate jahutusvedelikega. 

Ei sisalda nitritite, amiine, fosfaate ega silikaate. 

Tagab külmakindluse kuni -37°C.

Kahjulik allaneelamisel. Võib kahjustada neere pikaajalisel või korduval allaneelamisel. Arvatavasti kahjustab loodet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. 

Alla neelamise korral: halva enesetunde korral võtta ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga.