Kirjeldus

Kasutatakse tööstusseadmete, ehitus-, teedeehitus- ja põllumajandusmasinate hüdrosüsteemides töörõhuga kuni 35Mpa, lühiajaliselt kuni 42 Mpa. hangumistemperatuur -32°C.

Toodetud Venemaal.

Ärritab hingamiselundeid ja nahka.

Kahjulik veeorganismidele.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Kanda sobivat kaitseriietust ja kindaid.

Hoida pakend tihedalt suletuna.