Kirjeldus

Filterkangas on polüpropüleenist valmistatud

nõel- ja termiliselt töödeldud vastupidav
filterkangas.
Stabilo filterkangas laseb hästi läbi õhku ja vett,
kuid hoiab seejuures ära erinevate irdpinnaste
omavahelise segunemise.

Stabilo filtreerib vett ja
takistab seega peeneteralise irdpinnase liikumise
karedamatesse maakihtidesse.

Stabilo kaitseb hästi
ka terrasside ja peenarde, kallaste ja randade
erosiooni eest.

Filterkanga abil:
– Eraldatakse üksteisest erinevad pinnaseliigid
– Tugevdatakse ja stabiliseeritakse ehk
kindlustatakse konstruktsioone
– Ühendatakse pinnaseliike, ennetatakse erosiooni
teket
– Ennetatakse / tõkestatakse mullavee poolt
tekitatud kahjustusi
– Pidurdatakse umbrohu kasvu
– Filtreeritakse vett ja kuivatatakse konstruktsioone
Kasutusalad:
– Teed ja parkimiskohad
– Aiad ja õueplaatkatted
– Palli- ja mänguväljakud / spordirajad
– Ujumisrannad
– Hoonete vundamendid ja betoonvalud
– Rannaehituse vundamendid ja kaitsevallid
– Drenaažid ja maa kuivatus
– Tugimüürid ja vallid