Kiirestikuivav dielektriline täppispuhasti
elektroonika juhtkaartide, mikroskeemide, emaplaatide jne. puhastamiseks.