Aluselise kattega, äärmiselt madala H2-sisalduse ja kõrge tootlikkusega elektrood. Sobiv keevitamiseks kõigis asendeis. Elektroodi iseloomustavad väga head mehaanilised omadused, eelkõige madalatel temperatuuridel. Kasutatakse survepaakide, metaanitorude, mullatöömasinate keevitamiseks ja laevaehitus- ja remonditehastes. Väga head röntgenitulemused. Võimalik töökorda seada maksimaalselt kolmel korral, rakendades tunni aja jooksul temperatuuri 370-400oC.
Kinnine pakend säilib piiramatu aja temeratuurivahemikus 10 kuni 40 kraadi ning suhtelisel õhuniiskusel alla 80%
42tk/kg, pakis 84tk
Analoogsed teiste tootjate margid: Esab OK48.00, Elga P48S, Hyundai S-7018, UONI- 13/55