Kirjeldus

Rutiilkattega elektrood.
Sobilik raskesti keevitatavate teraste nagu soomusteraste ja feriitsete roostevabade teraste ning ka segaliidete keevitamiseks.
Korrosioonikindlus õhus 1150ŗC, väävlivabas (max. 2g S/m3) heitgaasis (suitsugaasis) 1040ŗC.