• Rutiilkattega elektrood.
  • Sobilik raskesti keevitatavate teraste nagu soomusteraste ja feriitsete roostevabade teraste ning ka segaliidete keevitamiseks.
  • Korrosioonikindlus õhus 1150ŗC, väävlivabas (max. 2g S/m3) heitgaasis (suitsugaasis) 1040ŗC.
  • Mõõdud 4,0x350mm
  • Tootja Elga