Kirjeldus

Asfaldi, pigi, kummi, õli, soola jms pori eemaldamiseks auto kerelt ja velgedelt. Pesuainet pihustatakse enne auto pesemist määrdunud välispindadele, lastakse mõjuda kuni 5 min ja seejärel loputatakse ning pestakse kogu auto. Toimib hästi nii kuival, märjal, kui ka külmal pinnal. Suuri pigi- või asfaldiplekke on soovitatav leotada pikemalt ja hõõruda lapiga. Mitte kasutada vahendit päikese käes ega kuumal pinnal. Enne kasutamist proovi toimet märkamatul kohal.

Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist.

Allaneelamise korral võtta viivitamata ühendust mürgistuskeskuse või arstiga. Mitte kutsuda esile oksendamist. Hoida luku taga. Sisu/mahuti kõrvaldada kui ohtlik jääde.

Koostis: >30% alifaalsed süsivesinikud, 5-15% mitteioonsed pindaktiivsed ained.