Akuhape 1l

3.00

Laost otsas

Kasutamiseks plii-akude täitmiseks ja vajaduse korral juurde lisamiseks vastavalt aku ekspluatsioonijuhendile.

Tihedus 20°C juures 1,27 g/cm³.

Sisaldab väävelhapet.

Võib söövitada metalle.

Laost otsas

Tootekood: 09327059 Kategooriad: ,

Kirjeldus

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. 

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitsemaski/ kaitseprille.

Allaneelamise korral loputada suud. Mitte kutsuda esile oksendamist. 

Nahale või juustele sattumise korral kõik saastunud riided seljast võtta ja loputada nahka veega või loputada duši all. 

Silma sattumise korral loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed. Loputada veelkord.

Sisu/mahuti kõrvaldada asukohajärgses eriomaste jäätmete kogumiskohas.

Lisainfo

Kaal 1.36 kg
Mõõtmed 80 × 80 × 270 mm

Title

Go to Top