Ära kasuta ilutulestikku kohas, kus nende kasutamine võib tekitada ohtliku olukorra. Ohutu raadius oleks 30 meetrit. Ettevaatamatus võib tekitada tõsise õnnetuse.

Hoia ilutulestikuvahendeid kuivas ja ohutus kohas.

Ära kunagi aseta toodet mõne tuleohtliku hoone või eseme lähedusse. Kontrolli, et toote kohal ei oleks mingisuguseid takistusi.

Veendu, et ilutulestiku toode oleks korralikult paigaldatud ning oleks tagatud turvalisus.

Kui rakett peale süütamist ei tööta, võib tootele läheneda alles peale 20 minuti möödumist. Mittetöötav toode tuleb tagastada müügikohta, kust te selle soetasite või hävitada see vette visates.

Ära kunagi hoia süüdatud toodet käes!

Ära tegele ilutulestikuga olles tarvitanud alkoholi.

Respekteeri öörahu!

ALKOHOL JA PÜROTEHNIKA EI SOBI KOKKU

Ilutulestikuraketid, -patareid ja muud pürotehnilised tooted pakuvad meile aasta-vahetusel kustumatut elamust ja ülevaid hetki. Kuid seda vaid siis, kui neid õigesti kasutada. Paraku tuleb päästeametil igal aastavahetusel tegeleda ka juhtumitega, kus ilu ja rõõmu asemel on pürotehnika tekitanud hoopis kahju ja kurvastust. Seetõttu pole liigne üle korrata elementaarsed ohutusreeglid.

Mis muudab pürotehnilised tooted ohtlikuks ja mida jälgida ostmisel?
Pürotehnilised tooted ei ole ju iseenesest ohtlikud. Ohtlikuks muudab need ebaõige kasutamine ja tihtipeale on õnnetuste taga just inimene. Peamised reeglid, mida silmas pidada. Et Pürotehnika oleks tänapäevane ja toodetud sellele spetsialiseerunud ettevõtete poolt. Samuti ei ole mõistlik kodustes tingimustes kasutada pürotehnikat, mis on mõeldud professionaalidele. Teiseks jälgida kasutusjuhendeid, küsida müüjalt üle ohutusreeglid ning tegutseda neile vastavalt.

Millised on pürotehnika kasutamisega seotud levinumad probleemid?
Kõige suuremaks probleemiks on hooletult kasutatud või korralikult toestamata ilutulestikurakettidest süttinud rõdud. Samuti on kiirabil tegemist pürotehnika valest kasutamisest saadud vigastustega.

Millised on levinumad eksimused pürotehnika kasutamisel?
Pürotehniliste patareide ebaõige paigaldamine, mille tagajärjel pakk kukub külili ning raketid lendavad suvalises suunas, kas vastu hooneid, akendest sisse, rõdudele, autodesse või inimeste pihta. Kindlasti ei sobi kokku alkohol ja pürotehnika ehk inimene, kes pürotehnikat kasutab, peab olema kaine ja võtab sellega endale vastutuse.

Millised on karistused pürotehnika vale käitlemise eest, kui neid üldse on?
Pürotehnika vale hoidmise ja kasutamisega seotud karistused tulenevad nii lõhkematerjali seadusest kui ka tuleohutuse seadusest ning nende alamaktidest. Päästeamet ja Tehnilise Järelevalve Amet kontrollivad aasta lõpus üsna paljusid pürotehnika müügikohti ja aeg-ajalt leitakse sealt ka puudusi. Peamine eesmärk ei ole muidugi mitte niivõrd karistamine, kuivõrd puuduste likvideerimine ja kogu pürotehnika tootmise-hoidmise-müümise-kasutamise ahela ohutuks muutmine.

PÄÄSTEAMETI 10 SOOVITUST

• Osta pürotehnilisi tooteid ainult vastavat luba omavast müügikohast. Ära osta tooteid turult või suvaliselt isikult tänaval.
• Hoia tooteid kuivas, ohutus ja lastele kättesaamatus kohas.
• Ära kasuta tooteid alkoholijoobes olles.
• Kontrolli enne toote kasutamist, et sellel poleks mehaanilisi vigastusi. Vigastatud toode tagasta müüjale.
• Vali toote kasutamiseks sobiv aeg ja koht, arvestades nii öörahu, ilmastikuolude kui ka toote ohutu kaugusega inimestest, hoonetest ja sõidukitest.
• Kasuta toodet üksnes kasutusjuhendis ettenähtud viisil (ohumaa, süütamise viis, vanusepiirang).
• Ära viska toodet tulekoldesse ega inimeste või loomade suunas.
• Ilutulestiku tegemisel ära hoia toodet käes ega kummardu selle kohale.
• Kui toode ei rakendu, oota mõnda aega enne selle üles korjamist. Ära jäta sellist toodet vedelema ega viska prügikasti, vaid tagasta müüjale.
• Selgita lastele pürotehniliste toodetega seotud ohtusid, räägi vanusepiirangutest ning näita eeskuju Ilutulestiku ohutul käsitsemisel.