Tagasivõtusüsteemi oluline osa on põllumajandusplasti kasutajate (juriidiliste või füüsiliste isikute) teavitamine, et tõsta kasutajate keskkonnateadlikkust ning tagada selle läbi tõhusam põllumajandusplastijäätmete kogumine.

Alates 1. jaanuarist 2013 peavad olema kõigis põllumajandusplasti müügikohtades üleval teated, kuhu saab põllumajandusplastijäätmeid tagastada (asukohad ja telefoninumbrid, kust on võimalik saada asjakohast infot). Teated peavad asuma kõigile nähtaval kohal, piisavalt suure kirjaga kirjutatud. Teade peab olema vähemalt A4 formaadis.

** Põllumajandusplasti turule laskmist (laiendatud tootjavastutuse raames) ja põllumajandusplastijäätmete käitlemist reguleerivad järgmised õigusaktid:
1) jäätmeseadus
2) Vabariigi Valitsuse 23.07.2009 määrus nr 135 “Probleemtooteregistri põhimäärus”
3) keskkonnaministri 16.02.2011 määrus nr 12 “Probleemtooteregistri registrikaardi vormid”