Tsink-alumiinium sulamist korpusega lõikur terasest juhtrullidega.

Vase, alumiiniumi ja õhukeseseinaliste terastorude lõikuseks.

Teleskoop teramehanism.