üldhävitava toimega herbitsiid lühi- ja pikaealiste umbrohtude
tõrjeks väikeaedades: viljapuude ja marjapõõsaste võraalustel pindadel,
mitteharitaval maal, umbrohtunud peenramaal pärast saagikoristust ning
teeradadel ja juurdepääsuteedel.

KASUTAMINE
Roundup Quick on kasutusvalmis lahus marjapõõsaste ja viljapuude võraaluste ning peenramaal pärast saagikoristust umbrohuvabana hoidmiseks.