Aluselise kattega, äärmiselt madala H2-sisalduse ja kõrge tootlikkusega elektrood. Elektroodi iseloomustavad väga head mehaanilised omadused, eelkõige madalatel temperatuuridel.

  • Sobiv keevitamiseks kõigis asendeis.
  • Kasutatakse survepaakide, metaanitorude, mullatöömasinate keevitamiseks ja laevaehitus- ja remonditehastes.
  • Võimalik töökorda seada maksimaalselt kolmel korral, rakendades tunni aja jooksul temperatuuri 370-400oC
  • INE 50B 7018
  • 3,2x350mm
  • 2kg vaakumpakend
  • 27tk/kg, pakis 54tk

Kinnine pakend säilib piiramatu aja temperatuurivahemikus 10 kuni 40 kraadi ning suhtelisel õhuniiskusel alla 80%

Analoogsed teiste tootjate margid: Esab OK48.00, Elga P48S, Hyundai S-7018, UONI- 13/55