Beskrivning

Träskruv

Mått: 4,5 × 45

PP / TS

Torx 25