Airok industrigaser

 

Gasförsäljning

Ferex OÜ är den officiella distributören av Airok gasprodukter i Pärnu. Företaget, grundat 2003 och baserat på estniskt kapital, verkade till en början under namnet KODUGAAS och sålde huvudsakligen flytande petroleumgasprodukter och tog en betydande marknadsandel inom sitt eget segment på kort tid. Sedan 2009 har företaget utökat sitt verksamhetsområde och erbjuder även ett brett utbud av andra gaser som syre, koldioxid, kväve, argon, acetylen med flera. Från och med augusti 2009 är företagets nya företagsnamn Airok OÜ.

 

Se mer:

Flytande gaser

Matgaser

Industrigaser

Specialgaser