Ugunsdzēšamo aparātu pārbaude un apkope

01. gada 2021. martā stājās spēkā Ugunsdrošības likums, kas noteica stingrākas prasības ugunsdzēšamo aparātu pārbaudei un apkopei.

Uzņēmumam, kas veic ugunsdzēšamo aparāta pārbaudi un apkopi, līdz ar atbildīgās personas iecelšanu Saimnieciskās darbības reģistrā (MTR) jāiesniedz saimnieciskās darbības pārskats. Atbildīgajam speciālistam jābūt profesionālai sagatavotībai un vismaz trīs gadu pieredzei ugunsdzēšamo aparātu pārbaudes un apkopes jomā. Atbildīgajai personai ir jābūt līgumattiecībām ar uzņēmumu, lai nodrošinātu Ugunsdrošības likumā un uz tā pamata noteiktajos tiesību aktos paredzēto prasību ievērošanu.

Ferex OÜ atbildīgais speciālists ir:
Jāks Mägi
Tālrunis +372 504 5113

Ferex OÜ darbības licence Nr FKH000437

Ugunsdzēšamā aparāta pārbaude un pārbaude

Ugunsdzēšamais aparāts ir regulāri jāpārbauda un jāuztur, lai pārliecinātos, ka tas ir izmantojams un darba kārtībā.

Ferex OÜ veic ugunsdzēšamo aparātu pārbaudi un apkopi veikalā Alve Pērnavā. Vai zinājāt, ka ugunsdzēšamie aparāti ir regulāri jāpārbauda, ​​lai pārbaudītu to uzticamību.
Ugunsdzēšamos aparātus pārbaudām pēc ražotāja apkopes instrukcijām, Igaunijas Republikas standarta EVS 933: 2017 un atbilstošo iekšlietu ministra nolikumu.
Ugunsdzēšamo aparātu kontroles periods ir šāds:

1 GADS
- Ugunsdzēšamie aparāti, kas atrodas automašīnā, transportlīdzeklī vai ārpus telpām (vietas, kur var rasties vibrācijas, temperatūras svārstības vai mitrums)
2 GADI - Ugunsdzēšamie aparāti atrodas iekštelpās

Ugunsdzēšamo aparāta pārbaudes laikā tiek veiktas šādas darbības:

 • pārbaudot etiķetes salasāmību un vajadzības gadījumā atjauninot etiķeti
 • sprūda, vārsta un blīvējuma vizuāla pārbaude
 • manometra darbības pārbaude vai spiediena mērīšana
 • oglekļa dioksīda ugunsdzēšamo aparātu gadījumā ugunsdzēšamā aparāta kontrolsvēršana
 • pulvera ugunsdzēšamo aparātu gadījumā pārbaudot dzēšanas pulvera plūstamību
 • šļūtenes pārbaude
 • ārēja ķermeņa novērošana
 • pārbaudot ugunsdzēšamo aparāta atbilstību prasībām

Ja ugunsdzēšamais aparāts iztur pārbaudi, tam jāpielīmē attiecīga pārbaudes uzlīme, kurā norādīts nākamās pārbaudes datums. Ja tiks konstatēts, ka kārtējai apskatei nodotajam ugunsdzēšamajam aparātam papildus ierastajai pārbaudei nepieciešama apkope vai tam ir citi defekti, informēsim klientu un ar viņa piekrišanu tiks veikti nepieciešamie ugunsdzēšamo aparāta apkopes darbi.

 

Ugunsdzēšamo aparātu apkope

 • Ugunsdzēšamo aparātu apkope ir ar ugunsdzēšamo aparātu veikto darbību kopums, kas pagarina ugunsdzēšamo aparāta kalpošanas laiku. Apkopes laikā ugunsdzēšamā aparāta sastāvdaļas ir jānomaina un jāveic testi, lai noteiktu tā lietotāja drošību.
 • Ugunsdzēšamais aparāts jāapkopj pēc katras lietošanas reizes un, ja to prasa pārbaudes rezultāti, bet ne retāk kā norādījis ražotājs. Maksimālais ugunsdzēšamo aparātu apkopes periods ir 5 gadi putu un ūdensdzēšamajiem aparātiem un 10 gadi pulvera un oglekļa dioksīda ugunsdzēšamajiem aparātiem:
  • ugunsdzēšamā aparāta korpusa iekšējā pārbaude
  • ugunsdzēsības pulvera pārmeklēšana vai aizstāšana
  • pārbaudot ugunsdzēšamā aparāta korpusa vai spiediena kasetnes hermētiskumu
  • ja nepieciešams, ugunsdzēšamā aparāta korpusa un/vai spiediena kasetnes spiediena pārbaudes testu
  • citas pārbaudes, ja nepieciešams
  • nodrošinot ugunsdzēšamā aparāta korpusu un/vai spiediena kasetni ar atbilstošu etiķeti
  • ugunsdzēšamo aparāta aprīkošana ar plombu, apkopes un pārbaudes birku

 

Iepazīstieties ar Alve ugunsdrošības piederumu izvēli ŠEIT