KLIENDILE

OÜ Alve eesmärgiks on rahuldada nii suurte tööstus- ja põllumajandustootjatest klientide kui ka eratarbijate vajadusi, pakkudes kõrgekvaliteedilisi põllumajandus- ja tööstustarvikuid ning sellega seonduvaid teenuseid, kasutades professionaalse, pühendunud ja kiirestireageeriva meeskonna abi.

Tänu kaupluse laiendamisele, mis leidis aset 2015. aastal, oleme suurendanud ka eratarbijate osakaalu. Oleme laiendanud oma tootevalikut eriotstarbelistest kaupadest kuni esmatarbekaupadeni välja. Oleme avatud uutele kliendisuhetele, olgu selleks eratarbija või suur tööstus. Soovime areneda koostöös klientide vajadustega ning olla usaldusväärseks koostööpartneriks kõikidele klientidele.

Krediidi tingimused

Maksetähtajaga on võimalik osta kaupu Alve OÜ lepingulistel klientidel. Tellitud pakk väljastatakse isiklikult tellijale isikut tõendava dokumendi ettenäitamisel. Väljastuskaardile antud allkirjaga kinnitab klient, et on saadetise kätte saanud ja on tutvunud Alve OÜ tellimistingimustega ning nõustub nendega, samuti kohustub tasuma tellitud kaupade eest vastavalt arvetele.

Alve OÜl on õigus loovutada ja pantida võlanõuded kolmandatele isikutele. Inkassofirmale edastatud tähtajaks tasumata arvete sissenõudekulud kannab klient. Nõuete aegumistähtaeg on 10 aastat.

Klient nõustub, et tema poolt Alve OÜ-ile avaldatud isikuandmed: kliendi isikukood, maksehäirete tekkimise ja lõppemise kuupäev, edastatakse AS Krediidiinfole ning lubab nimetatud andmeid töödelda AS Krediidiinfo hallatavas maksehäirete registris krediidiotsuste langetamise eesmärgil. AS Krediidiinfole kliendi andmete edastamise õigus tekib, kui kliendil on täitmata lepingust tulenev rahaline kohustus.