HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Verkkokaupan Ferex OÜ, www.alve.ee, henkilötietojen pääkäsittelijä on alve.ee (rekisteritunnus 10206642) osoitteessa Suur-Jõe 67, Pärnu, puhelin +372 447 8477 ja sähköposti [sähköposti suojattu] Rekisterinpitäjä on nimittänyt tietosuojaasiantuntijan, jonka yhteystiedot ovat: puh +37259180117 ja sähköposti [sähköposti suojattu]

Mitä henkilötietoja käsitellään

- nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
- toimitusosoite;
- pankkitilin numero;
- tavaroiden ja palveluiden kustannukset ja maksuihin liittyvät tiedot (ostohistoria);
- asiakastuen tiedot.

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietoja käytetään asiakkaiden tilausten käsittelyyn ja tavaroiden toimittamiseen. Ostohistoriatietoja (ostopäivä, tavarat, määrä, asiakastiedot) käytetään yleiskatsaukseen ostetuista tuotteista ja palveluista sekä asiakkaiden mieltymysten analysointiin. Pankkitilinumeroa käytetään maksujen palauttamiseen asiakkaalle. Henkilötietoja, kuten sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa, asiakkaan nimeä, käsitellään tavaroiden ja palvelujen toimittamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi (asiakastuki). Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnisteita käsitellään verkkokaupan toimittamiseksi tietoyhteiskuntapalveluna ja verkkokäyttötilastojen laatimiseksi. Ferex OÜ on henkilötietojen pääkäsittelijä ja välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS:lle.

Oikeusperusta

Henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi. Henkilötietoja käsitellään lakisääteisen velvoitteen (esim. kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaiseminen) täyttämiseksi.

Vastaanottajat, joille henkilötietoja välitetään

Henkilötietoja välitetään verkkokaupan asiakastukeen ostojen ja ostohistorian hallintaa sekä asiakasongelmien ratkaisemista varten. Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite välitetään asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Jos tavarat toimitetaan kuriirin välityksellä, asiakkaan osoite ilmoitetaan yhteystietojen lisäksi. Jos verkkokauppa on palveluntarjoajan tilillä, henkilötiedot siirretään palveluntarjoajalle kirjanpitoa varten. Henkilötietoja voidaan siirtää tietotekniikan palveluntarjoajille, jos se on tarpeen verkkokaupan toimivuuden tai tietopalvelun toimivuuden varmistamiseksi.

Tietoturva ja pääsy tietoihin

Henkilötietoja säilytetään alve.ee (Veebimajutus.ee) palvelimille, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueeseen liittyneiden maiden alueella. Tietoja voidaan siirtää maihin, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on arvioinut riittäväksi, sekä yhdysvaltalaisille yrityksille, jotka ovat mukana Privacy Shield -kehyksessä. Verkkokaupan työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin, joilla on pääsy henkilötietoihin verkkokaupan käyttöön liittyvien teknisten ongelmien ratkaisemiseksi ja asiakaspalvelun tarjoamiseksi. Verkkokauppa toteuttaa asianmukaisia ​​fyysisiä, organisatorisia ja IT-turvatoimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoutumiselta, katoamiselta, muuttamiselta tai luvattomalta käytöltä ja luovuttamiselta. Henkilötietojen siirto verkkokaupan valtuutetuille käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelun tarjoaja ja datan isännöinti) tapahtuu verkkokaupan ja valtuutettujen käsittelijöiden kanssa tehtyjen sopimusten perusteella. Valtuutettujen käsittelijöiden on varmistettava asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen käsittelyä varten.

Pääsy henkilötietoihin ja niiden korjaaminen

Henkilötietoihin pääsee käsiksi ja verkkokaupan käyttäjäprofiiliin voi tehdä korjauksia. Jos ostos on tehty ilman käyttäjätunnusta, henkilötietoihin pääsee käsiksi klint-tuen kautta

Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksen perusteella, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun sähköpostitse.

Säilytys

Verkkokaupan asiakastiliä suljettaessa henkilötiedot poistetaan, ellei niitä tarvitse säilyttää kirjanpitoa tai kuluttajariitojen ratkaisemista varten. Jos ostos verkkokaupasta on tehty ilman asiakastiliä, ostohistoriaa säilytetään kolme vuotta. Maksuihin ja kuluttajariitoihin liittyvissä riita-asioissa henkilötietoja säilytetään, kunnes vaatimus on täytetty tai vanhentumisaika umpeutunut. Kirjanpitoa varten tarvittavia henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta.

Poistaminen

Jos haluat poistaa henkilötietoja, ota yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse. Poistopyyntöön on vastattava viimeistään kuukauden kuluessa, ja poiston määräaika on täsmennettävä.

Siirtää

Sähköpostitse lähetettyyn henkilötietojen siirtopyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluessa. Asiakastuki tunnistaa ja ilmoittaa sinulle siirrettävät henkilötiedot.

Suoramarkkinointi-ilmoitukset

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestinnän lähettämiseen, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Mikäli asiakas ei halua vastaanottaa suoramarkkinointiviestejä, valitse sähköpostin alatunnisteesta sopiva linkki tai ota yhteyttä asiakastukeen. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia (profilointia) varten, asiakkaalla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa alku- ja jatkokäsittelyä, mukaan lukien suoramarkkinointiin liittyvä profilointi, ilmoittamalla siitä asiakastukeen e. -postia.

Argumenttien ratkaiseminen

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ​​asiakastuen kautta (YHTEYSTIEDOT). Valvontaviranomainen on Viron tietosuojatarkastus.[sähköposti suojattu]).